नेपाल सरकार

राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण विकास समिति

"चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई"

सूचना

  1. स्नातकोत्तर अध्ययनको शोधपत्र अनुसन्धान सहयोगका लागि शोधकर्ता छनौट गरिएको सूचना (प्रकाशित मितिः २०८०/१२/२५)
  2. सुचनाको हक संबन्धि ऐन २०६४को दफा ५ (३) र ( ४ ) तथा सुचनाको हक सम्बन्धि नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम २०८० साल कार्तिक १ देखि २०८० साल पौष मसान्तसम्मको अवधिको सूचना प्रकासित गरिएको छ ।
  3. शोधपत्र अनुसन्धानका लागि प्रस्ताव आहवान सम्बन्धी सूचना (२०८०-०९-२३ )
  4. सुचनाको हक संबन्धि ऐन २०६४को दफा ५ (३) र ( ४ ) तथा सुचनाको हक सम्बन्धि नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम २०८० साल श्रावन १ देखि २०८० साल असोज मसान्तसम्मको अवधिको सूचना प्रकासित गरिएको छ ।
  5. सुचनाको हक संबन्धि ऐन २०६४को दफा ५ (३) र ( ४ ) तथा सुचनाको हक सम्बन्धि नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम २०८० साल बैशाख १ देखि २०८० साल असार मसान्तसम्मको अवधिको सूचना प्रकासित गरिएको छ ।
  6. स्नातकोत्तर अध्यानको शोधपत्र अनुसन्धान सहयोगका लागि शोधकर्ता छनौट गरिएको सूचना । प्रकासित मिति :२०८०-२-७
  7. सुचनाको हक संबन्धि ऐन २०६४को दफा ५ (३) र ( ४ ) तथा सुचनाको हक सम्बन्धि नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम २०७९ साल माघ १ देखि २०७९ साल चैत्र मसान्तसम्मको अवधिको सूचना प्रकासित गरिएको छ
  8. स्नानाकोत्तर तहमा अध्यनरत विधार्थीहरुको लागि शोधपत्र प्रस्ताब आबेदन सम्बन्धि सूचना , गोरखापत्र, २०७९-१०-१९