१. राष्ट्रपति चुरे तराई-मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरु योजना,२०७४

२. राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकासको  रणनीतिक कार्ययोजना

३. वार्षिक बजेट कार्यक्रम २०७९/८०

   १. वार्षिक बजेट-समिति-२०७९/८० 

   २. वार्षिक बजेट-सलकपुर-२०७९/८०

   ३. वार्षिक बजेट-जनकपुर-२०७९/८०

   ४. वार्षिक बजेट-भरतपुर-२०७९/८०

   ५. वार्षिक बजेट-बुटवल-२०७९/८०

   ६. वार्षिक बजेट-लम्की-२०७९/८०

   ७. वार्षिक बजेट-वन तथा पर्यावरण निर्देशनालय-२०७९/८०