नेपाल सरकार

राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण विकास समिति

"चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई"

सुष्मा गिरी खड्का

सहायक भू संरक्षण अधिकृत

.