नेपाल सरकार

राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण विकास समिति

"चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई"

प्रेम नाथ पौडेल

जियोलोजिस्ट

file.details of प्रेम नाथ पौडेल