नेपाल सरकार

राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण विकास समिति

"चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई"

ई. क्षितिज श्रेष्ठ

कम्प्युटर अधिकृत

.