नेपाल सरकार

राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण विकास समिति

"चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई"

पुरुषोत्तम अधिकारी

उप-सचिव (प्रा)
  • .
  • 9841355301

.