नेपाल सरकार

राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण विकास समिति

"चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई"

डा . सिन्धु प्रसाद ढुंगाना

सदस्य सचिव

.