नेपाल सरकार

राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण विकास समिति

"चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई"

Parameshor Adhikari

हलुका सवारी चालक
  • Machhegaun, Chandragiri Municipality
  • 9851321410

file.details of Parameshor Adhikari