नेपाल सरकार

राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण विकास समिति

"चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई"

कृष्ण बहादुर रोकाय

लेखापाल
  • चितवन
  • 9856049055

कृष्ण बहादुर रोकाय