नेपाल सरकार

राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण विकास समिति

"चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई"

दिल बहादुर पुर्जा पुन

उप-सचिव (प्रा.) कार्यालय प्रमुख

.